วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
คลิ๊กเข้าสู่อินสตราแกรม-วส.921 ฯ
คลิกเข้าสู่ - ยูทูป ของ - วส.921 ฯ
คลิกเข้าสู่ - ติ๊กตอก - วส.921 ฯ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
 
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..วส.๙๒๑.สนภ.๕ นทพ.จัดชุด ปชส.เคลื่อนที่ สอบถามผู้รับประโยชน์โครงการ - นพค.๕๒ ฯ
. . . เมื่อ ๕ พ.ค.๖๕ กองบัญชาการกองทัพไทย( หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา)โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.จัดชุด ปชส.เคลื่อนที่ ลงพื้นที่ สอบถาม นาย สรายุธ ธิติรัตนโชติ นายก ฯ เทศบาล ต.หนองตระครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ตัวแทน ปชช.ผู้รับประโยชน์การปรับปรุงเส้นทางคมนาคม(ถนนลูกรังเป็นถนนลาดยาง) เส้นทางระหว่าง บ้านโคกสะอาดพัฒนา ถึงบ้านหนองกราด ระยะทาง ๑.๖๗ กิโลเมตร โดย นพค.๕๒ ฯ ณ บ.โคกสะอาดพัฒนา ม.๑๑ ต.หนองตระครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์.........(ติดตามรายละเอียดได้ที่ ..เพจเฟสบุ๊ค : สถานีวิทยุกระจายเสียงเพชรบูรณ์เก้าสองหนึ่ง

. . . เมื่อ ๖ พ.ค.๖๕ กองบัญชาการกองทัพไทย(หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา)โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.จัดชุด ปชส.เคลื่อนที่ ลงพื้นที่ สอบถาม นาง สมหมาย ศรีกินแก้ว รองนายก ฯ เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ตัวแทน ปชช.ผู้รับประโยชน์การขุดลอกแหล่งน้ำ โดย นพค.๕๒ ฯ ณ บ้านสันติสุข ม.๑๐ ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์.....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ ..เพจเฟสบุ๊ค : สถานีวิทยุกระจายเสียงเพชรบูรณ์เก้าสองหนึ่ง

   
..ผอ.สนภ.๕ นทพ.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ สสน.นทพ.ที่ อ.ด่านขุนทด จว.นม.
. . . เมื่อ ๑๑ พ.ค.๖๕ กองบัญชาการกองทัพไทย(หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา)โดย พล.ต. นนธวัฒน์  ภักดิพงศ์พิชญะ ผอ.สนภ.๕ นทพ. ตรวจเยี่ยมการให้บริการทางการแพทย์ฯ ของ กองแพทย์ สสน.นทพ.ในพื้นที่ อบต.หนองกราด ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพ พร้อมทั้งแจกแว่นตา ให้กับพี่น้องประชาชน ณ รร.บ้านวังสนวน ต.หนองกราดอ.ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา..ซึ่ง วส.๙๒๑ ฯ สนับสนุนชุดประชาสัมพัฯธ์เคลื่อนที่และผู้สื่อข่าวอีกด้วย... https://www.youtube.com/watch?v=qxwDqxY7saY .....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ ..เพจเฟสบุ๊ค : สถานีวิทยุกระจายเสียงเพชรบูรณ์เก้าสองหนึ่ง
   
..วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. จัดกิจกรรม " วันวิสาขบูชา "

. . . เมื่อ ๑๒ พ.ค.๖๕ กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา)โดย วส.๙๒๑ สนภ.นทพ.จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันคล้ายวันประสูติ

ตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนพึงน้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยการประกอบพิธีกรรม ทางศาสนา บำเพ็ญกุศล เพื่อเป็พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ช่วยให้การปฏิตนได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยมีกิจกรรมเวียนเทียน ฟังธรรมเทศนา ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ และพัฒนาทำความสะอาด ณ วัดสว่างอารมย์ ต.หนองสว่าง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ ..เพจเฟสบุ๊ค : สถานีวิทยุกระจายเสียงเพชรบูรณ์เก้าสองหนึ่ง
 
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 12 พ.ค.65 - Email:afdccsdo921@gmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8