วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
คลิ๊กเข้าสู่อินสตราแกรม-วส.921 ฯ
คลิกเข้าสู่ - ยูทูป ของ - วส.921 ฯ
คลิกเข้าสู่ - ติ๊กตอก - วส.921 ฯ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
 
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..หน.วส.๙๒๑ ฯ ต้อนรับ ชุดตรวจ สจร.ทหาร และคณะ ฯ

. . . เมื่อ ๒๘ มี.ค.๖๕ กองบัญชาการกองทัพไทย ( หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.พร้อมกำลังพลของหน่วย ให้การต้อนรับ พล.ต.คณธัช ทองวิชิต หน.ชุดตรวจ สจร.ทหาร และคณะ ซึ่งเดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการและมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ -๓๑ มี.ค.๖๕ โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและมาตรการประหยัดพลังงาน เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วย เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์...... ( https://www.youtube.com/watch?v=NxxMSfAdZT4&t=11s )....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ ... https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )

   
..หน.วส.๙๒๑ ฯ ต้อนรับ ผอ.กพบ.กง.ทหาร และคณะ ฯ
. . . กองบัญชาการกองทัพไทย ( หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอกหญิง กฤตชญาจันทร์ลอยเมฆ
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานการเงิน (ผอ.กพบ.กง.ทหาร)และคณะ ซึ่งเดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการด้านการเงิน เพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะด้านการเงิน-การบัญชี รวมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านการเบิกจ่ายเงินราชการ ระหว่าง ๓๐ มี.ค. - ๒ เม.ย.๖๕ โดยสักการะรูปปั้นจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานงภายในหน่วย จากนั้นได้ แนะนำความรู้ด้านการเงิน-การบัญชี และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์.....
.(ติดตามรายละเอียดได้ที่ ... https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 30 มี.ค.65 - Email:afdccsdo921@gmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8