วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
คลิ๊กเข้าสู่อินสตราแกรม-วส.921 ฯ
คลิกเข้าสู่ - ยูทูป ของ - วส.921 ฯ
คลิกเข้าสู่ - ติ๊กตอก - วส.921 ฯ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
 
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..วส.๙๒๑ ฯ จัดชุด ปชส.เคลื่อนที่ ปชส.นพค.๕๑(กลุ่มสตรีทอผ้า)
. . . เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๕ บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.๙๒๑ ฯ จัดชุด ปชส.เคลื่อนที่ ฯ ติดตามสอบถาม นาง บุญกอง พึ่งพรม ประธานกลุ่มสตรีทอผ้าซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ จาก นพค.๕๑ ฯ ณ บ.โนนใหญ่ ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี....( https://www.youtube.com/watch?v=agA004sjWW8 )......(ติดตามรายละเอียดได้ที่ ... https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
..วส.๙๒๑ ฯ จัดชุด ปชส.เคลื่อนที่ ปชส.นพค.๕๓(งานปรับปรุงเส้นทาง)
. . . เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๕ บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.๙๒๑ ฯ จัดชุด ปชส.เคลื่อนที่ ฯ สอบถาม นาย บุญชอบ ติงสะ กำนัน ต.ไพร ตัวแทน ประชาชนซึ่งได้รับประโยชน์การปรับปรุงเส้นทางจาก บ.ซำสะโหมง - ซำเขียน(ระยะทาง ๓.๓๐ กม.)โดย นพค.๕๓ ฯ ณ บ.ซำสะโหมง ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ...( https://www.youtube.com/watch?v=M5WzQHXW-o0 ).....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ ... https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
..วส.๙๒๑ ฯ จัดชุด ปชส.เคลื่อนที่ ปชส.นพค.๕๖(กลุ่มส่งเสริมโคเนื้อ นทพ.)

. . . เมื่อ ๑๗ ก.พ.๖๕ บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.๙๒๑ ฯ จัดชุด ปชส.เคลื่อนที่ ฯ สอบถาม นาง สุวรรณา สุธรรม ประธานกลุ่มส่งเสริมเลี้ยงโคเนื้อ นทพ.ตัวแทนประชาชนซึ่งได้รับประโยชน์การสนับสนุนเลี้ยงโคเนื้อ นทพ.โดย นพค.๕๖ ฯ ณ บ.โนนหุ่ง ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี..(https://www.youtube.com/watch?v=MzB3nIxsZ8E )....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ ... https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )

   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 17 ก.พ.65 - Email:afdccsdo921@gmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8