วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
 
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..หน.วส.๙๒๑ ฯ กระทำพิธี มอบทุนการศึกษา ฯ

. . . เมื่อ ๒๐ ส.ค.64 เวลา ๐๙๐๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อให้เงินทุนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมีความประพฤติดีเรียบร้อย จำนวน ๕ ทุน ประกอบด้วยทุนระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๓ ทุน ระดับประถมศึกษา จำนวน ๒ ทุน รวมเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน).....
.(ติดตามรายละเอียดได้ที่ ... https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )

   
..วส.๙๒๑ ฯ ประกวดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย(โดยส่งคลิปแทนร้องสด) ...
. . . เมื่อ ๒๔ ส.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. เป็นประธานการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ทั้งประเภท เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และ ประชาชนทั่วไป โดยส่งคลิปแทนการร้องสดทางอีเมล์:afdcsdo921@gmail.com ณ ห้องประชุม บก.วส.๙๒๑ ฯ ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ ของ นทพ. และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และเมื่อ ๒๖ ส.ค.๖๔ ผบ.นพค.๕๓ สนภ.5 ฯได้กรุณา เป็นประธานมอบรางวัลฯ ประเภท ประชาชนทั่วไปและ หน.วส.๙๒๑ ฯ เป็นผู้มอบรางวัล ฯ ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปีผลการประกวด ฯ มีดังนี้
## ผลการแข่งขันประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยประเภทประชาชนทั่วไป
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นาย วิฑูรย์ กัณหา
- รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นาย ชนายุทธ พุทธา
- รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นาย พิษณุ เกษหอม
- รางวัลชมเชย นาย ยุทธนา มูลมี
## ผลการแข่งขัน ประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย ประเภท เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ธันวา หารไชย
- รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ น.ส.สุจิตรา สำนักนิตย์
- รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นาย สิทธิพร ศรีกุล
- รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.วุฒิธิดา ศรีจักร์
พร้อมทั้งปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด ณ บก.นพค.๕๓ สนภ.๕ ฯ บ.ส้มป่อย ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ.....
.(ติดตามรายละเอียดได้ที่ ... https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 26 ส.ค.64 - Email:afdccsdo921@gmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8