วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
 
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..วส.๙๒๑ ฯ ต้อนรับชุดตรวจ กกช.บก.นทพ.

. . . เมื่อ ๑๙ ส.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ให้การต้อนรับ พ.ท.รัชพล ปุจฉาการ หน.ชุดตรวจที่ ๑ จาก กกช.บก.นทพ.ในการตรวจผลการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ตั้งหน่วย
ของ นทพ. ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ บก.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ......
.(ติดตามรายละเอียดได้ที่ ... https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )

   
..วส.๙๒๑ ฯ จัดกำลังพลจิตอาสา ฯ อำนวยความสะดวกประชาชนที่รับการฉีดวัคซีน ฯ
. . . เมื่อ ๑๙ ส.ค.๖๔ บก.ทท(นทพ.)โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา ฯ อำนวยความสะดวกประขาชนที่มารับวัคซีนโดยให้บริการจัดลำดับการเข้าแถว การเว้นระยะ และการจัดลำดับที่นั่ง ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินได้(วีลแชร์) และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร รวมมีประชาชนผู้รับบริการ ฉีดวัคซีน ยี่ห้อ ซิโแวค เข็มที่ ๑ จำนวน ๑,๐๕๕ คน ณ อาคารธัมโมปะทีโป รพร.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์......(ติดตามรายละเอียดได้ที่ ... https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
. . . เมื่อ ๒๐ ส.ค.๖๔ ศอ.จอส.พระราชทาน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ-ช่วยเหลือประชาชน นำโดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย รวมทั้งจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งฉายวีดีทัศน์พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในห้วงสถานการณ์ covid_19 พร้อมทั้งสัมภาษณ์ ประชาชนผู้มารับวัคซีน ฯ มีผู้ฉีดวัคซีน แอสตร้า ฯ เข็มที่ ๒ รวม ๘๕๐ คน ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีน Covid_19 ณ อาคารธัมโมปทีโป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์....( https://youtu.be/BFlu1NcrMOA ).....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ ... https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 20 ส.ค.64 - Email:afdccsdo921@gmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8