วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
 
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..วส.๙๒๑ ฯ ทำกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค.๖๔

. . . วิดีทัศน์.. เรื่องพระมหากรุณาธิคุณ ในสถานการณ์โควิด-๑๙ ฯ ( https://youtu.be/jAApnM_Aj_U ) และ คู่มือสิ่งของพระราชทาน เพื่อให้จิตอาสา ๙๐๔, จิตอาสาพระราชทาน ,หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านจิตอาสา รวมถึงหน่วยงาน/ส่วนราชการ ( https://drive.google.com/file/d/1WtXWb5Ir3e4ntBmT7NUwzsagEogpffXp

/view?usp=drivesdk ) นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ,กำลังพล และครอบครัว ได้รับชมในโอกาสต่างๆ.........(ติดตามรายละเอียดได้ที่ ... https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
. . . เมื่อ ๒๓ ก.ค.๖๔ ศอ.จอส.พระราชทาน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ-ช่วยเหลือประชาชน นำโดยนาย เสกสรร กลิ่นพูน นอภ.หล่มเก่า พร้อมด้วย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย รวมทั้งจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งฉายวีดีทัศน์พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในห้วงสถานการณ์ covid 19 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งสัมภาษณ์ นอภ.หล่มเก่า ณ (จุดฉีดวัคซีน) ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์......(ติดตามรายละเอียดได้ที่ ... https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )

. . . เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพลจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่านโดยมีกิจกรรมดังนี้

.. ๑. การประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ การจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร.และประดับผ้าระบายสีเหลืองสีขาว

... ๒. จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

... ๓. หัวหน้าส่วนราชการ อ.หล่มสัก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ร่วมบันทึกบทอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล นำออกอากาศทางคลื่นวิทยุระบบ เอเอ็ม และ ระบบเอฟเอ็ม วิทยุออนไลน์ เฟสบุคส์ของวส.921ฯ

... ๔. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ณ วัดขามตาก ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์......(ติดตามรายละเอียดได้ที่ ... https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )

   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 28 ก.ค.64 - Email:afdccsdo921@gmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8