วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
 
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..วส.๙๒๑ ฯ ต้อนรับคณะชุดตรวจ สตน.ทหาร - ๑๕ - ๒๑ ก.ค.๖๔

. . . เมื่อ ๑๕ ก.ค.๖๔ เวลา ๑๔๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ให้การต้อนรับ

พ.อ.หญิง ธัญญภัทร ศรีสุข ผช.ผอ.กตน.๑สตน.ทหาร/หน.ชุดตรวจฯและคณะ(ซึ่งหน่วยได้ปฎิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโควิด ๑๙)ในโอกาสเข้าดำเนินการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี ด้านงบประมาณ

ตามแผนงาน / โครงการ ประจำปี งป.๖๓ และงป.๖๔ พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และสรุปผลการตรวจ ระหว่าง ๑๕ - ๒๑ ก.ค.๖๔

ณ อาคาร บก.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. บ.นาแค ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์......(ติดตามรายละเอียดได้ที่ ... https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 15 ก.ค.64 - Email:afdccsdo921@gmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8