วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
 
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..วส.๙๒๑ ฯ กระทำพิธี ประดับยศ , มอบโล่ห์ และเยี่ยมผู้ป่วย

. . . เมื่อ ๑๖ ก.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลของหน่วยที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งให้โอวาทแนวทางในการปฎิบัติงานแก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และกำลังพลผู้ร่วมพิธี ณ อาคาร บก.วส.๙๒๑ ฯ บ้านนาแค ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์......(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )

. . . เมื่อ ๑๖ ก.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้แก่กำลังพลของหน่วยที่ปฏิบัติราชการจนครบเกษียณอายุราชการ จำนวน ๒ นาย เพื่อเป็นการเทิดเกียรติ ที่กำลังพลดังกล่าวได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่หน่วย และประเทศชาติ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งกล่าวคำอวยพร และให้โอวาทแนวทางในการดำเนินชีวิตหลังการเกษียณ ณ อาคาร บก.วส.๙๒๑ ฯ บ้านนาแค ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์......(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
. . . เมื่อ ๑๖ ก.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ)โดย วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.เยี่ยมและมอบเงินเพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นขวัญกำลัวใจให้กับ ส.ต.สินสมุทร จันทร์ที ซึ่งป่วยนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ......(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
..วส.๙๒๑ ฯ ร่วมบูรณาการ กับส่วนราชการ อ.หล่มเก่า ปชส.ให้ปชช.ทราบ

. . . เมื่อ ๑๗ ก.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ)โดย วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ร่วมบูรณาการกับ ประมง,เกษตร ,

และพัฒนาการ อ.หล่มเก่า ออกประชาคมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการอนุรักษ์สัตว์น้ำและ

กฎหมายการประมง,การร่วมเป็นเกษตรกร ในโครงการโคกหนองนาโมเดล , การป้องกันไข้เลือดออกและการกำจัดยุงลาย การพัฒนาสินค้าเกษตรภายในชุมชนและการควบคุมโรคการขาดสารไอโอดีน และการกำจัดยุงลาย,การพัฒนาสินค้าเกษตรภายในชุมชนและการควบคุมโรคการขาดสาร

ไอโอดีน ณ บ้านนาเกาะ ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม50คน

......(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )

   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 16 ก.ย.2563- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8