วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
 
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..วส.๙๒๑ ฯ สนับสนุนการถ่ายทอดเสียง - จ.มหาสารคาม
. . . เมื่อ 17 มิ.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) วส.921 สนภ.5 นทพ. เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียง ในโอกาส
พล อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. และคณะ ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงาน โครงการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง และ ติดตามการเตรียมพร้อม
มาตรการผ่อนคลาย (โควิด- 19) ระยะที่ 4 ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
นโยบายรัฐบาล ณบ้านแพงม.1 ต.แพง อ.โกสมพิสัย จ.มหาสารคาม ตั้งแต่เวลา 0900 จนสร็จ
ภารกิจ ในการนิ วส.921สนภ.5 นทพ. ซึ่งออกอากาศระบบ AM. 972 KHz. และทางวิทยุ
ออนไลน์ http//:rbs921.Rtarf.mi.th/ เพื่อประชสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบร่วมกับ
วส.นขต.นทพ. ทั้ง 5 สถานี ณ ห้องออกอากาศ วส.921 ฯ ต.นาแชง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์.
....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
..วส.๙๒๑ ฯ จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ลงพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ
. . . เมื่อ 18 มิ.ย.63 บก.ทท.(นทพ.)โดยวส.921 สนภ.5 นทพ. จัด จนท.ชุดปชส.เคลื่อนที่
ประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ ของ นพค.51 สนภ.5 นทพ. ตามแผนงาน/
โครงการ ฯ เกี่ยวกับ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต สอบถามประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ ฯ ดังนี้ 1.) นางสังวาลย์ หมายมั่น 135 ม. 12 บ.ตามสถิตย์ ต.ป่าก่อ , 2.) งานเกษตรผสมผสาน สัมภาษณ์ นาย สมัย หมู่นาดี 36 ม. 10 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานมาน จ.อำนาจเจริญ
พร้อมทั้ง แจกแผ่นพับรายละเอียด การพัฒนางานด้านต่าง ของ นพค.51 ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน ได้รับทราบ ณ บริเวณหน้างานในพื้นที่ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
..วส.๙๒๑ ฯ จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี
. . เมื่อ 19 มิ.ย.63 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.921 สนภ.5 นทพ. จัด จนท.ชุดปชส.เคลื่อนที่
ประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ ของ นพค.56 สนภ.5 นทพ. ตามแผนงาน/
โครงการ เกี่ยวกับ 1.) งานขุดลอกแหล่งน้ำ สัมภาษณ์ นส.แต ป้องกัน 41 ม.9 บ.ไร่ภูจอง ต.นาจะหลวย 2.)งานปรับปรุงเส้นทางคมนาคม(กำลังปรับปรุงฯ) สอบถาม นาย ทวี คำจันทร์ 23 ม.16 บ.หนองมันปลา ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับทราบ ณ บริเวณหน้างานในพื้นที่ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
..วส.๙๒๑ ฯ จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ
. . . เมื่อ 23 มิ.ย.63 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.921 สนภ.5 นทพ. จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
สัมภาษณ์ตัวแทนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ดังนี้ 1.) สัมภาษณ์ นาง ไข่มุก บุญช่วย ผญบ.ม.8 บ้านกุดจิก ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จากโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ของ นพค.55 สนภ.5 สนภ.5 นทพ. 2.) สัมภาษณ์ นาย บุญมา คงมา บ.นาสมบูรณ์ ม.6 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ ซึ่งรับประโยชน์จากโครงการเกษตรผสมผสาน ฯ ของ นพค.55 ฯ พร้อมทั้งแจกแผ่นพับผลการปฏิบัติงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ในพื้นที่ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 23 มิ.ย.2563 - Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8