วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
 
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..รอง ผบ.นทพ.ตรวจการปฏิบัติงานของชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลาย ฯ
.. สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 ฯ สนบสนุนเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียง ฯ

. . . เมื่อ ๑๕ พ.ค.๖๓ วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียง ในโอกาสที่ ผบ.นทพ. กรุณามอบหมาย

ให้ พล.ท.สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ.และคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจการปฏิบัติงานของชุดตรวจและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายฯในการป้องกัน

การแพร่ระบาด ของโรคโควิด -๑๙ ของ สนภ.๕ นทพ.และ นขต.ในพื้นที่ อ.ปักธงชัย จว.น.ม.ตามสั่งการของ

ผบ.ทสส. และได้กรุณามอบพันธุ์ข้าวมะลิ 105 และมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ให้กับเกษตรกร , มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ , แจกจ่ายข้าวกล่อง จำนวน ๕๐๐ กล่องพร้อมน้ำดื่มให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงาน...จากนั้น รอง ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการติดตั้งตู้ปันสุข , ตรวจความพร้อมและปล่อยแถวชุดตรวจ/ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายฯ , ขบวนรถมอเตอร์ไซด์แจกถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ฯ ณ สนามหน้าที่ว่าการ อ.ปักธงชัย จว.น.ม ซึ่งมีการถ่ายทอดเสียงพิธีดังกล่าว โดยมี สถานีวิทยุ ๙๒๑ สนภ.๕ เป็นแม่ข่ายออกอากาศร่วมกับ วส.นขต.นทพ.

ทั้ง ๕ สถานีจนจบพิธี ..ต่อมา รอง ผบ.นทพ.พร้อมด้วย ผอ.สนภ.๕ และคณะได้ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงาน

ของชุดตรวจ/ประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายฯ เพื่อเป็นการลดอัตราเสี่ยงจากการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด -๑๙ ในพื้นที่ อ.ปักธงชัย จว.น.ม.ตามนโยบายของรัฐบาล, นโยบาย ของ ผบ.ทสส. และนโยบาย ผบ.นทพ. ....ทีมผู้สื่อข่าว วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ..รายงาน.....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )

   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 15 พ.ค.2563- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8