วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
 
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..วส.๙๒๑ ฯ - กอ.รมน. เพชรบูรณ์ จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์(ผู้นำชุมชน)ใน จ.เพชรบูรณ์ งป.๖๘
. . . เมื่อ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.โดย สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์(ผู้นำชุมชน)ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ประจำปี งป.๖๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ พบปะพัฒนาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ สื่อมวลชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ กิจกรรมประกอบด้วยการรับฟังบรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา ของ นทพ. , วส.๙๒๑ ฯ และผลการปฎิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา , การแข่งขันกีฬาฟุตบอล , เปตอง และการรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมี พ.อ.นพดล ยงพาณิชย์ รอง ผอ.รมน.จว.พช เป็นประธานฯ ณ วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. บ้านนาแค ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์.....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 28 ก.พ.2563- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8