วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
 
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..วส.๙๒๑ ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ฯ
. . . เมื่อ๑๐ พ.ค.๖๒  เวลา  ๐๗๐๐  บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร(ข้าวสาร/อาหารแห้ง) เฉลิมพระเกียรติ พระสงฆ์  ๖๙  รูป เนื่ิองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ  ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า อ. หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดย นางปิณฑิรา  เก่งการพานิช  เป็นประธาน .....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
. . . เมื่อ ๑๐ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้ประดับยศและผู้ร่วมพิธี ฯ ณ อาคาร บก.วส.๙๒๑ ฯ ....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
..หน.ส.๙๒๑ ฯ ร่วมกิจกรรม " จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ "(สร้างฝายชลอน้ำ)
. . . เมื่อ ๑๐ พ.ค.62 เวลา ๐๙๓๐ บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ " สร้างฝาย ณ  เพื่อชลอน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ บริเวณบ้านปลาฝา ม.๕ ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ .....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
. . . เมื่อ ๑๐ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๑๓๐ บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.921 สนภ.5 นทพ. ร่วมพิธีเปิดงาน  " วันถ่ายทอดเทคโนโยี(Field Day)และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ๒๕๖๒ " ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.เครือข่าย ) ณ ม.๓ ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ มุ่งให้เกษตรกรและผู้สนใจนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ซึ่ง วส.๙๒๑ ฯ ได้จัดบูธเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในงานดังกล่าวอีกด้วยโดยมี นาง ปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธาน.....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 10 พ.ค.2562- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8