วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
 
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

. . . เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๒ บก.ทท.โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพลร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานวัฒนธรรมไทหล่มขนมเส้นหล่มเก่า และเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิ่น ณ สนามโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ พร้อมทั้งถ่ายทอดเสียงออกอากาศทั้งในระบบ
- AM.972 KHz.
- FM.99 MHz.
และ วิทยุออนไลน์ : rbs921.rtarf.mi.th ตั้งแต่เวลา ๑๘๓๐ จนเสร็จพิธี ฯ
โดยมี นาย สาคร รุ่งเรือง รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธาน และนาง ปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอหล่มเก่า กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ฯ.
....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
. . . เมื่อ ๑๗ ก.พ.๖๒ เวลา ๑๘๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ซุปตาร์คิดส์ ไทหล่ม (Suptar Kids Thailom) ในงานวัฒนธรรมไทหล่ม ขนมเส้นหล่มเก่าและเทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้เยาวชนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนและรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ บริเวณสนาม รร.อนุบาลหล่มเก่า โดยมี นางวาสนา ธีรนิติ นายกเทศมนตรีตำบลหล่มเก่า เป็นประธาน.....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
..วส.๙๒๑ ฯ จัดแข่งเปตอง 921 ครั้งที่ 15
. . . เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๒ บก.ทท.(นทพ.)โดย  พ.อ.จิรศักดิ์  เขียวศรี หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเปตองเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า(เปตอง วส.๙๒๑ คัพ ครั้งที่ ๑๕) โดย มี น.ท.ชุติเดช  เทศหริ่ง รอง หน.วส.๙๒๑ สนภ.5 นทพ.กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน   เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ ก.พ.๖๒  ณ สนามหน้า บก.วส.๙๒๑ ฯ ทั้งประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปีใน จ.เพชรบูรณ์ , ประเภทส่วนราชการ และ ประเภทประชาชนทั่วไป....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
   
   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 17 ก.พ.2562- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8