วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
 
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..วส.๙๒๑ ฯ สนับสนุนการเชื่อมสัญญาณถ่ายทอดเสียง ...
. . . เมื่อ ๑๘ พ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. เชื่อมสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม /รมว.กห. เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.อ.ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ.และคณะ ฯ ณ วัดพระบาทสี่รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ผ่านระบบวิทยุออนไลน์ http://rbs914.rtarf.mi.th ซึ่งออกอากาศทั้ง
ระบบ
- AM.972 KHz.
- วิทยุออนไลน์ : rbs921.rtarf.mi.th/Radio-Online.html
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ณ ห้องออกอากาศ วส.๙๒๑ ฯ ร่วมกับ วส.นทพ.ทั้ง ๕ สถานี ตั้งแต่เวลา ๐๙๓๐ จนจบพิธีฯ .
....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
. . . เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ของ นขต.นทพ. ดังนี้
1.) เวลา ๑๐๓๐ -?๑๑๓๐ ตรวจเยี่ยม สนภ.๕ ณ บก.สนภ.๕ นทพ. บ้านหลุมหิน ต.ภูหลวง นขต.นทพ.อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
2.)เวลา ๑๕๒๐ – ๑๗๒๕ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ บก.ทท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รุ่นที่ ๓/๖๒ ณ ค่ายฝึกอบรมเยาวชนเพื่อสันติภาพ บก.ทท. ณ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมกันนี้ได้ให้โอวาทแก่เยาวชน และให้สัมภาษณ์ โดยกล่าวถึงความสำคัญของเยาวชน การสร้างจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ซึ่งออกอากาศทั้งใน
- ระบบ A. M. 972 KHz
- ระบบวิทยุออนไลน์ http://rbs921.rtarf.mi.th/Radio-Online.html
.....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
..วส.๙๒๑ ฯ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและผ้าห่มกันหนาว...
. . . เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคี วส.๙๒๑ ฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งทอด ณ วัดโนนทอง บ้านกกกล้วยนวล ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ได้ยอดเงินทอดกฐินรวมเงิน ๓๘๓,๘๖๔ บาท โอกาสนี้ หน.วส.๙๒๑ ฯ ได้อุปกรณ์กีฬา ให้กับ รร.บ้านตาดข่า และ รร.บ้านกกกล้วยนวน โดยมี นาง ประภาพรรณ ผมเพ็ชร ผอ.รร.บ้านตาดข่า เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์กีฬาดังกล่าว พร้อมทั้ง มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และ ผู้นำหมู่บ้าน จำนวน ๒๐ ผืน ซึ่งจะนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุต่อไป....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
..วส.๙๒๑ ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา / ถ่ายทอดเสียง ..
. . . เมื่อ 22 พ.ย.61 เวลา 0730 (นทพ.) โดย หน.วส.921 สนภ.5 นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา งานบวงสรวงเฉลิมฉลองอนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมืองและงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ อนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นายสาคร รุ่งเรือง รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธาน
ในการนี้ วส.921ฯ ได้สนับสนุนการถ่ายทอดเสียงและทำข่าว ปชส.ในรายการต่างๆ ผ่านระบบ เอ.เอ็ม.972 กิโลเฮิรทซ์, เอฟ.เอ็ม.99 เมกกะเฮิรทซ์ และทางวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th ....
.(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 22 พ.ย.2561- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8