วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
 
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..วส.๙๒๑ ฯ ร่วมลงนามข้อตกลง MOU.
. . . เมื่อ ๓ ก.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ร่วมลงนามข้อตกลง(MOU.)ว่าด้วยความร่วมมือรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ปี ๒๕๖๑ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน , ปลูกจิตสำนึกรักษาความปลอดภัยแก่บุคลในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และเป้าหมายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม และสนามหน้าสถานีตำรวจภูธรหล่มเก่า โดยมี ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นอภ.หล่มเก่า เป็นประธาน....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
. . . เมื่อ ๗ ก.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ถ่ายทอดเสียง ผบ.นทพ.และคณะ ร่วมงาน และเปิดโครงการประชารัฐ " สร้างงาน สร้างตลาด สร้างรายได้ เพื่อ จ.พัทลุง ปัตตานี และนราธิวาส " และประชุมแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ ของ อ.เมืองพัทลุง โดยเชื่อมสัญญาณ วิทยุออนไลน์ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ออกอากาศประชาสัมพันธ์ทั้งใน ระบบ AM.972 KHz. , ระบบ FM.99 MHz. และวิทยุออนไลน์ http://rbs921.rtarf.mi.th/Radio-Online.html จนเสร็จพิธี ร่วมกับ เครือข่าย วส.นทพ.ทั้ง ๕ สถานี....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
..วส.๙๒๑ ฯ ร่วมชาว อ.หล่มเก่าบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
. . . เมื่อ ๙ ก.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพลร่วมพิธีเปิดและร่วมกำจัดสวะในโครงการสร้างจิตสำนึกคลองสวยน้ำใสและรณรงค์กำจัดสวะ ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วน เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สะพานสุขาภิบาล ชุมชนบ้านกุดช้าง หมู่ที่ ๖ ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นาง วาสนา ธีรนิติ นายกเทศมนตรีตำบลหล่มเก่า เป็นประธาน ฯ ....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 9 ก.ค.2561- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8