วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
 
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..วส.๙๒๑ ฯ ต้อนรับคณะจาก รพ.หล่มสัก
. . . เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ต้อนรับ นายพรสิทธิ์ ศรีสุข สาธารณสุขอำเภอหล่มสักพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหล่มสัก เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อสบทบทุนสร้าง อาคารหออภิบาลสงฆ์และหอผู้ป่วย ๑๑๔ เตียง จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามแผนพัฒนาโรงพยาบาลหล่มสัก เตรียมความพร้อมเพื่อการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ทั้งนี้ หน่วยฯได้รับมอบเอกสารเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงและสื่อมัลติมีเดีย ณ หอประชุม บก.วส.๙๒๑ สนภ.๕ ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์.....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
. . . เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ร่วมถ่ายทอดเสียงเชื่อสัญญาณ ในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทรงเปิดป้าย " อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เม.ย. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ตั้งแต่เวลา ๑๕๒๐ จนเสร็จภารกิจ ออกอากาศทั้งในระบบ AM.972 KHz. , FM.99MHz. และ วิทยุออนไลน์ : http://rbs921.rtarf.mi.th/Radio-Online.html.....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
..วส.๙๒๑ ฯ แจกฟรีเครื่องรับวิทยุ AM.-FM. แก่ผูู้็โชคดี
. . . เมื่อ ๒๕ มิ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.921 สนภ.5 นทพ. จับรางวัลผู้โชคดี จำนวน ๒ เครื่อง ซึ่งส่งจดหมาย - ไปรษณียบัตรเข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการต่างๆของ วส.๙๒๑ ฯ ในรายการ ชมรมลูกทุ่ง โดยมี พ.ต.หญิง อิสรยา กรุดมินบุรี นายทหารจัดรายการ ฯ เป็นตัวแทน หน.วส.๙๒๑ ฯ เป็นผู้จับรางวัล ณ ห้องอากาศ วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ผู้โชคดีได้รับเครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง ได้แก่ ๑ . คุณ สุพจน์ ลาสิงห์ ๙๕ ม.๑๑ บ้านท่าลี่ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และ ๒ . คุณ วิทยา ฯ ม.๗ ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์...ขอแสดงความยินดีด้วยครับ....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
..วส.๙๒๑ ฯ ร่วมงานสภากาแฟ
. . . เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพลร่วมงานสภากาแฟ จ.เพชรบูรณ์ ประจำเดือน มิ.ย.๖๑ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และคุ้นเคยระหว่างหน่วยงาน จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ณ แขวงทางหลวงที่ ๑ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์โดยมี นาย พิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการ จ.เพชรบูรณ์ เป็นประธาน .....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
..วส.๙๒๑ ฯ ร่วมฟังธรรม
. . . เมื่อ ๒๙ มิ.ย๖๑ บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพลฟังธรรมเทศนา ประจำเดือน มิ.ย.๖๑ ณ อาคาร บก.วส.๙๒๑ .....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   

. . . เมื่อ ๓๐ มิ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.

ถ่ายทอดเสียง" พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมในสถานศึกษา(สานฝันวัยใส) " ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๑ โดยมี พล.ท. สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ.(พ)เป็นตัวแทน ผบ.นทพ.เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นโทษภัยยาเสพติดพร้อมทั้งมีความคิดมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและได้รับ

การแนะแนวอาชีพต่างที่น่าสนใจ ณ อาคารหอประชุม ขุมทองวิไลมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย อ.เมือง จ.เลย

ซึ่งเชื่อมสัญญาณจาก วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ. เริ่มถ่ายทอดเสียงตั้งแต่เวลา ๐๙๓๐ จนเสร็จพิธี ฯ

ประชาสัมพันธ์ออกอากาศ ณ ห้องส่งกระจายเสียง วส.๙๒๑ สนภ. ๕นทพ. ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ทาง
- คลื่น FM. 99.00 MHz.
- คลื่น AM.972 KHz.
- วิทยุ online >>> http://rbs921.rtarf.mi.th/Radio-Online.html
.....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )

   
   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 26 เม.ย.2561- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8