วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
 
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..วส.๙๒๑ ฯ ร่วมกับเกษตรอำเภอหล่มเก่า ปชส." ไทยนิยมยั่งยืน " ในรายการรับอรุณ
. . . เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. สัมภาษณ์ นาย อภิศักดิ์  จันทร์มินทร์ เกษตรอำเภอหล่มเก่า เกี่ยวกับโครงการไทยนิยมยั่งยืนด้านการเกษตร ในพื้นที่เขต อ.หล่มเก่า ในรายการับอรุณ เวลา ๐๖๐๐ – ๐๗๐๐ น. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทรายโดยออกอากาศทั้งในระบบ FM.99.0 MHz. , AM.972 KHz. เพจเฟสบุ๊ค สถานีวิทยุกระจายเสียงเพชรบูรณ์ เก้าสองหนึ่ง และ วิทยุออนไลน์ : http://rbs921.rtarf.mi.th/Radio-Online.html ....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
..วส.๙๒๑ ฯ ร่วมเปิดงานบุญบั้งไฟ ต.นาแซง
. . . เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๐๐๐ น. กองบัญชาการกองทัพไทย(บก.ทท.)โดย คณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. )ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแซง ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมตำบลนาแซง , รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยมะยม และประชาชนชาว ต.นาแซง ได้จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ใน ตำบลนาแซง ณ วัดธาตุพลแพง ม.๒ ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยมีว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานในพิธี ฯ และ นาย ทรงวิทย์ โรจน์บุญถึง นายก อบต.นาแซง กล่าวรายงาน หลังจากประธานกล่าวเปิดงาน/ลั่นฆ้องชัย มีการแสดงเซิ้งกาบ ของ โรงเรียนผู้สูงอายุ และการแสดงฟ้อนรำประเพณีบุญบั้งไฟ ชาว ต.นาแซง จากนั้นเวลา ๑๖๐๐ น. เริ่มทำการจุดบั้งไฟ .....ขอขอบคุณ เว็บไซต์ ทีวีเพชรบูรณ์ออนไลน์ ... http://www.phettv.com/?p=18217 ทีประชาสัมพันธ์ข่าวให้ครับ........( https://youtu.be/wH6gKrNM9ow) ........(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 26 เม.ย.2561- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8