วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
 
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..วส.๙๒๑ ฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
. . . เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บ้าน นาแค ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยหมู่บ้านาแค เป็นหมู่บ้านเป้าหมายในโครงการ ๑ หน่วย ๑วัด ๑ โรงเรียน ๑ ชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ความรักและสามัคคีในวิถีชุมชน โดยมี นาย ประดิษฐ์ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ณ บ.นาแค ม.๑ ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ .....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
..วส.๙๒๑ ฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
. . . เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านคนพิการและมอบทุนทรัพย์ช่วยเหลือ ในโครงการ “โครงการบ้านปันน้ำใจ” โดย กองทัพบก และ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เพชรบูรณ์ มอบบ้าน ให้แก่ น.ส.ลัดดา ดีสะท้าน ซึ่งเป็นผู้พิการติดเตียง และมีบุตรตาบอด ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ ดำเนินการปรับปรุงบ้านเรือนของประชาชนที่มีความเป็นอยู่ขัดสน และ สร้างความเสียสละ รู้จักแบ่งปันในสังคมไทย ณ บ้านเลขที่ ๖๗๗ ม.๕ ต.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ .....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
..วส.๙๒๑ ฯ ร่วมบริจาคโลหิต
. . . เมื่อ ๑๒ มิ.ย๖๑ บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตและร่วมสนับสนุนค่าอาหาร ในโครงการ “ร่วมบริจาค โลหิต ดวงตา อวัยวะ เพื่อต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์” โดยมี ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอหล่มเก่าเป็นประธาน ณ หอประชุม อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 12 มิ.ย.2561- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8