วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
 
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..สาธารณะสุขอำเภอหล่มเก่าร่วมดำเนินรายการ " รับอรุณ "
. . . เมื่อ ๗ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๖๐๐น ถึง ๐๗๐๐น นาง วรรณา กองสังข์ สาธารณะสุขอำเภอหล่มเก่า ร่วมดำเนินรายการรับอรุณ ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ สำนักงานพัฒนาภาคห้าในระบบAM.972 KHz. และ FM.99 MHz.ในหัวเรื่องไข้เลือดออก ในพื้นที่ เชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ในวันที่ ๑๕ มิถุนายนและในวันที่ ๑๒ มิถุนายนเชิญร่วมบริจาคโลหิตกับทางกาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ในพื้นที่ของอำเภอหล่มเก่า ....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
..วส.๙๒๑ ฯ ร่วมกับ รร.เมืองราด อบรมเยาวชน ฯ
. . . เมื่อ ๑๑ มิ.ย. ๖๑ บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ร่วมกับ รร.เมืองราดวิทยาคม จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชน “ประพฤติดี มีวินัย ใส่ใจสังคม” โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจาก รร.เมืองราดวิทยาคม จาก อ.หล่มเก่า จำนวนทั้งสิ้น ๓๗ คน ระยะเวลาในการอบรมตั้งแต่ ๑๑-๑๓ มิ.ย. ๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีระเบียบวินัย มีทักษะในการดำเนินชีวิต เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ทั้งนี้หน่วยฯได้ส่งวิทยากร บรรยายในหัวข้อ ปลูกจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ การสร้างความสามัคคีของหมู่คณะการเสียสละเพื่อส่วนรวม สนับสนุนด้านสถานที่ฝึกอบรมและชุดครูฝึก เข้าร่วมโครงการฯ และเมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๑ หน.วส.๙๒๑ ฯ ได้เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการอบรม ฯ พร้อมทั้งกล่าวปิดการอบรมฯ  ณ. วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์.......(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
   
   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 13 มิ.ย.2561- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8