วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
 
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..วส.๙๒๑ ฯ ตรวจเครื่องแต่งกาย ตามนโยบาย ฯ

. . . เมื่อ ๓๐ เม.ย.๖๐ บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ตรวจเครื่องแต่งกายกำพลให้ถูกต้องตามระเบียบโดยเฉพาะทรงผมของกำลังพลชาย ให้ตัดสั้นด้านข้างขาวเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของทหารที่มีระเบียบวินัยที่ดี ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร

และตามนโยบายผู้บังคับบัญชา ณ อาคาร บก.วส.๙๒๑ ฯ.....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )

   
..วส.๙๒๑ ฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมสัมนาพัฒนาสัมพันธ์

. . . เมื่อ ๑ พ.ค. ๖๑ บก.ทท.(บก.ทท.)โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมสัมนาพัฒนาสัมพันธ์ (ตรวจสอบเครือข่ายมวลชน) โดย กอ.รมน. จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งกำหนดเป้าหมายเป็นผู้ชุมชน ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนและกลุ่มเยาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศและบูรณาการด้านมวลชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้หน่วยฯ ได้จัดวิทยากรเข้าร่วมบรรยาย ในหัวข้อ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ

๑๐๐ คน โดยมี ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็กนายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ หอประชุมอำเภอหล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์.....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 1พ.ค.2561- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8