วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..หน.วส.๙๒๑ ฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
. . . เมื่อ ๒๘ มี.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพลร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ วัดสระเกศ ม.๕ ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ มีทั้งส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่ เข้าร่วมกระทำพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยมี ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
..หน.วส.๙๒๑ ฯ ร่วมประชุมเวทีค้นหาประเด็นปัญหาสุขภาพ
. . . เมื่อ ๒๘ มี.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. เข้าร่วมประชุมเวทีค้นหาประเด็นปัญหาสุขภาพจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยระบบสุขภาพอำเภอ โดยมี ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสีทอง รพ.สมเด็จพระยุราชหล่มเก่า(หล่มเก่า) อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์.....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
..หน.วส.๙๒๑ ฯ ร่วมงานสภากาแฟ
. . . เมื่อ ๒๙ มี.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือน มี.ค. ๖๑ ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพ โดย พล.ม.๑ เป็นเจ้าหลัก มทบ.๓๖ นพค.๑๖ และ วส.๙๒๑ ฯ เป็นเจ้าภาพร่วม โดยมี นาย พิบูลย์ หัตถกิจโกศล เป็นประธานฯ ณ.บก.พล.ม.๑ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ .....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
..หน.วส.๙๒๑ ฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ฯ
. . . เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. เป็นประธานในพิธีฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อเสงี่ยม คำสิงห์ บิดา ร.ต.หญิง ชิตชญา คำสิงห์ รน. นายทหารผู้ประกาศ วส.๙๒๑ ฯ ซึ่งคณะ จนท.วส.๙๒๑ ฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการของหน่วย ฯ ให้กับครอบครัวผู้วายชนม์ ณ วัดทุ่งธงไชย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ .....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
..หนรอง หน.วส.๙๒๑ ฯ ร่วมงานวันรำลึก สมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ
. . . เมื่อ ๓๑ มี.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพลร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกทั้งยังมีพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยมี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ ....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 31 มี.ค.2560- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8