วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..วส.๙๒๑ ฯ กระทำพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ หน.วส.๙๒๑ ฯ
. . . เมื่อ ๑๐ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๕๙ บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. กระทำพิธี รับ - ส่ง หน้าที่หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ระหว่าง พ.อ.(พิเศษ) อาจจอง บัวชุม และ พ.อ.ภาณุรัตน์ ดีเสมอ พิธีเริ่มด้วยการสักการะ พระพุทธรูปบริเวณหน้าหน่วย ฯ , ไหว้ศาลพระภูมิและศาลตายาย , สักการะรูปปั้น จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ จากนั้นได้มีการเซ็นต์ส่งมอบหน้าที่ทางเอกสารในห้องประชุม และมีการส่งมอบการบังคับบัญชา บริเวณหน้า บก.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.......(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
..คณะเจ้าหน้าที่.๙๒๑ ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ฯ
. . . เมื่อ ๑๐ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๙๓๐ บก.ทท.(นทพ.)โดย พ.อ.ภาณุรัตน์ ดีเสมอ หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ให้ น.ท.หญิง กชพรรณ เป็นสุข นำกำลังพล วส.๙๒๑ ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่หมี ทรงสวัสดิ์วงศ์มารดาของ จ.ส.อ.หญิง ยุวดี ฉัตรกันทะ เจ้าหน้าที่เครื่องส่ง วส.๙๒๑ ฯ พร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการของหน่วยฯเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ จ.ส.อ.หญิง ยุวดี ฯ และครอบครัว ณ ศาลาวัดทุ่งธงไชย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
..คณะเจ้าหน้าที่.๙๒๑ ฯ ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองหน้าหน่วย ฯ

. . . เมื่อ ๑๒ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๐๐๙ น.บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๒๑สนภ.๕ นทพ.จัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง เพื่อให้ดอกดาวเรืองเจริญเติบโตออกดอกบานสะพรั่ง ทั่วพื้นที่ของหน่วยในช่วงเดือนตุลาคม ให้ทันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระพรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ อีกทั้งถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์......(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )

   
   
   
   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 10 ต.ค.2560- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8