หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
พื้นที่รับผิดชอบ
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
งานประชารัฐ - วส.921
ฟังวิทยุ-Online.
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
---------
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้
พื้นที่รับผิดชอบ

. . .สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 7 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ , พิจิตร กำแพงเพชร ,พิษณุโลก , สุโขทัย , อุตรดิตถ์ , ตาก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัดคือ เลย และชัยภูมิ

.........................................................................

Updat.Web.by. พัฒนพงษ์ บัวงาม-เมื่อ- 13 มี.ค..2553- Email:afdc_sdo@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่าย กร.วส.921สนภ.5นทพ.โทร.056-708717 - 8