หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
---------
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้
                 
                 
   
     
    มูลนิธิชัยพัฒนา     สำนักราชเลขาธิการ      
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ     โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน      
                 
 
วส.๙๒๑สนภ.๕นทพ.กับโครงการพระราชดำริ
   
                 
 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 760 ไร่ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 76 พรรษา 12 สค.51
   
                 
 
 

เมื่อ 1ส.ค.51 พ.ท.บรรทม เวชชศาตร์ รอง หน.วส.921สนภ.5นทพ. และ จนท.วส.921ฯร่วมปลูกป่าในโครงการ"ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 760 ไร่ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 76 พรรษา" 12 สิงหาคม 2551..

เมื่อ 28มิ.ย.51พล.ท.สำเริง ศิวาดำรงค์ แม่ทัพภาคที่3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างฝาย และปลูกต้นไม้ในโครงการ"พลิกฟื้นผืนป่าฯ" (มีต่อ->)

มื่อ 21ส.ค.51น.ท.หญิง กชพรรณ เป็นสุข หน.ผรข.วส.921สนภ.5นทพ.และ จนท.วส.921ฯร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่อ.น้ำหนาว

(มีต่อ ->)

     
 
Update.by PATANAPONG_BUANGAM -11-11-2008........