หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

ประวัติความเป็นมาสถานีวิทยุ ๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.
สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สำนักงานพัฒนาภาค 5
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

...ในปี พ.ศ. 2508 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ได้ทำการโฆษณา ชวนเชื่อ เพื่อสร้างเงื่อนไขโดยยึดถือชาวไร่ ชาวนาที่ยากจนเป็นเป้าหมายสำคัญ และผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้มีการปฏิบัติการซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ บ้านนาบัว ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม เมื่อ 2 ส.ค. 2508 ซึ่งเรียกว่า “ วันเสียงปืนแตก ”
ต่อมาในปี 2509 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดแห่งชาติ (กรป.กลาง) บก.ทหารสูงสุด จัดตั้ง สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 กรป.กลาง ขึ้นที่จังหวัดสกลนคร นับเป็นสถานีวิทยุแห่งแรกของ กรป.กลาง ที่ทำการส่งกระจายเสียง ปฏิบัติการด้านจิตวิทยาต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างได้ผลดียิ่ง มีผู้หลงผิดเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง จนสถานการณ์กลับคืนสู่ความสงบ เรียบร้อยเช่นปัจจุบัน
 
 
สถานีวิทยุกระจายเสียง กรป.กลาง ได้ยึดพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 9 เป็นมหามงคลนามนำหน้าชื่อสถานี และตามด้วยปีพุทธศักราชที่เริ่มดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง กรป.กลาง จึงมีชื่อ 909 , 912 , 914 , 919 , 921 และ 934 ตามลำดับ ดำเนินการส่งกระจายเสียงเน้นหนักทางด้านปฏิบัติการจิตวิทยา สร้างทัศนคติที่ ถูกต้องแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เกิดความมั่นคงและมั่งคั่งขึ้นในสังคมไทย
ในปี 2521 สภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติให้ กรป.กลาง บก.ทหารสูงสุด จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งที่ 5 ขึ้น ที่บ้านโคกหนองปลาซิว ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ ใช้ชื่อว่า “ สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 กรป.กลาง ” . . .
.. ...
เริ่มทดลอง ส่งกระจายเสียง เมื่อ 19 มิ.ย. 2524 และได้เปิดดำเนินการส่งกระจายเสียงอย่างเป็นทางการ เมื่อ 29 ม.ค. 2525 โดยมี พล.อ.สายหยุด เกิดผล ผบ.ทหารสูงสุด ในขณะนั้นเป็นประธานในพิธี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2540 ได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น “สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สำนักงานพัฒนาพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ”

ต่อมา ได้มีคำสั่ง กระทรวงกลาโหม(เฉพาะ)ที่ ๑๐๔ / ๕๒ เรื่อง อัตรากองบัญชากองทัพไทย ลง ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ทำให้สำนักงานพัฒนาพิเศษ เปลี่ยนนามหน่วยตามคำสั่งดังกล่าว เป็น สำนักงานพัฒนาภาค ๕ จึงทำให้ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ เปลี่ยนนามหน่วยเป็น “ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา “ จนถึงปัจจุบัน

สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 ตั้งอยู่เลขที่ 114 หมู่ 1 บ้านโคกหนองปลาซิว ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ( พิกัด Q U 392644) อยู่ในภาคเหนือตอนล่าง เพื่อรองรับแผนเสริมความมั่นคง ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ อยู่ห่างจาก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ประมาณ 53 กิโลเมตร ทำการส่งกระจายเสียง 2 ระบบ คือ ระบบ เอ.เอ็ม.ความถี่ 972 กิโลเฮิรตซ์ กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ และระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ 99.0 เมกกะเฮิรตซ กำลังส่ง 5 กิโลวัตต์ ...
   
..กิจการกระจายเสียง วส.921 สนภ.5 นทพ.
   
Updat.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 23 มิ.ย.2554- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8