หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
งานประชารัฐ - วส.921
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
---------
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้ติดต่อเรา

สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.

โทร.056 - 708717 - 8

โทร.ทหาร 302 - 1900

โทร.ทหาร 302 - 1901

โทรสาร.(fax) 056 - 708718

Email : afdc_sdo921@hotmail.com

วส.921 สนภ.5 นทพ. ตั้งอยู่ริมทางหลวง # 203 ทิศเหนือห่าง อ.หล่มเก่า 3 กม. - ทิศใต้ห่าง อ.หล่มสัก 8 กม. (จาก อ.เมืองถึง อ.หล่มสัก ตามทางหลวง # 21 ระยะทางประมาณ 50 กม. )โดยผ่าน สี่แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนเมือง ผ่านตลาดหล่มสัก ผ่านสำนักงานขนส่งจังหวัด สาขาหล่มสัก ก่อนถึง ร้านสารัชมะขามหวานซึ่งหน่วย ฯอยู่ซ้ายมือ