วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

QR_Coad ศูนญ์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วส.921
. . . ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Learning Center  )
            การพัฒนาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ได้ทรงพระราชทานให้สังคมไทย จำเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติได้ผลจริงอย่างเป็นรูปธรรม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แจงการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง
            เพื่อเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 อีกทั้งเป็นนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่เห็นควรให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยทุกหน่วย เพื่อให้กำลังพลได้รู้ถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน และนำไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป
            ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 ฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ ฯ เชิงแนวคิด หรือเชิงนิทรรศการ ได้แก่ การจัดบอร์ดนิทรรศการหลักทรงงาน 23 ข้อ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 , การจัดบอร์ดนิทรรศการ อธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข และพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ดิน น้ำ และป่าไม้ รวมถึงสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ฯ ที่ประชาชนรวมถึงผู้ที่สนใจ สามารถเยี่ยมชม ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ ฯ มิตรชัยฟาร์ม อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ,  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดย “ ลุงวิชัย  ใต้ระหัน “ ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ , ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำอำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เพื่อนำไปต่อยอดและปฏิบัติตาม
   

. . . เมื่อ ๑๗ เม.ย. ๖๑ บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ พ.อ.โกศล กิจกุลธนันต์ รอง ผอ.สทพ.นทพ. และคณะ ฯ ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยม วส.๙๒๑ ฯพร้อมทั้งเข้ารับฟัง

การบรรยายสรุปการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาและเยี่ยมชมอาคารเอนกประสงค์การบรรยาย

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายวิชัย ใต้ระหัน เกษตรกรตัวอย่างร่วมบรรยาย ณ. วส.921 สนภ.5 นทพ.

อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์.....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )

 
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 17 เม.ย.2561- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8