วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
xi
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
 
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

ประกาศ จัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ
รายการ
หมายเหตุุ
1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.2561 ...>>>  
2
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.2561 ...>>>  
3
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.2562 ...>>>  
4
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงในโครงการอบรมเยาวชาอาสา ปชส.ป้องกันยาเสพติด ...>>>
5
ประกาศ บก.ทท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเวทีและเครื่องเสียงโครงการประกวดร้อเพลงไทยลูกทุ่ง ฯ
6
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเต็นท์ โครงการประกวดร้อเพลงไทยลูกทุ่ง ขวัญใจ นทพ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
7
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ เพื่อใช้ปฏิบัติงาน วส.921 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
8
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เพื่อใช้ปฏิบัติงาน วส.921 ฯ  
9
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ในโครงการสัมนาเครือข่ายนักจัดรายการท้องถิ่น  
10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้องานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในราชการ วส.921 ฯ  
11
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ เพื่อใช้ในราชการ วส.921 ฯ  
12
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาวิทยุกระจายเสียง เพื่อใช้ในราชการ วส.921 ฯ  
13
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุกระเป๋าผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อใช้ในราชการ วส.921 ฯ  
14
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการอบรมอาสา ปชส.ป้องกันยาเสพติด  
15
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ในโครงการประกวดร้อเพลงวงดนตรีไทยเดิม เสริมสร้างเครือข่ายนักพัฒนา  
16
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเต็นท์ เพื่อใช้ ในโครงการประกวดร้อเพลงวงดนตรีไทยเดิม เสริมสร้างเครือข่ายนักพัฒนา  
17
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเวทีและเครื่องเสียงเพื่อใช้ ในโครงการประกวดร้อเพลงวงดนตรีไทยเดิม เสริมสร้างเครือข่ายนักพัฒนา  
18
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าวงดนตรีเพื่อใช้ ในโครงการประกวดร้อเพลงวงดนตรีไทยเดิม เสริมสร้างเครือข่ายนักพัฒนา  
19
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงเพื่อใช้รณรงค์ปชส.  
20
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการสัมนาเครือข่ายนักจัดรายการท้องถิ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
21
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างวัสดุ ปชส.เพื่อใช้รณรงค์ประชาสัมพันธ์  
22
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในงานด้านการข่าวกับเครือข่ายนักพัฒนาในพื้นที่  
23
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างวัสดุ ปชส.เพื่อใช้ในงานด้านการข่าวกับเครือข่ายนักพัฒนาในพื้นที่  
24
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการแข่งขันเปตองเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า  
25
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในราชการ วส.921 ฯ  
26
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในราชการ วส.921 ฯ  
27
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมยานพาหนะ เพื่อใช้ในราชการ วส.921 ฯ  
28
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มี.ค.62  
29
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุสำนักงานการแข่งขัน เปตองเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างวัสดุประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในงานด้านประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ ซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อใช้ในราชการ วส.921 ฯ  
32
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการ วส.921 ฯ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
33
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุหล่อลื่น เพื่อใช้ในราชการ วส.921 ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
34
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการพัฒนาที่ตั้งหน่วยในสนาม วส.921 ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
35
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการพัฒนาที่ตั้งหน่วยในสนาม วส.921 ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 2
36
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตัดเครื่องแต่งกายเพื่อตัดชุดพัฒนาแบบมาตราฐาน นทพ. ของ วส.921ฯ
37
แบบสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน เม.ย.62  
38
แบบสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน พ.ค.62  
39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์แบบสองทางพร้อมไมค์ลอยเพื่อใช้ในศูนย์การเรียนรู้ฯ วส.921 ฯ  
40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายองค์ความรู้แบบม้วนเพื่อใช้ในศูนย์การเรียนรู้ฯ วส.921 ฯ  
41
บบสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน มิ.ย.62  
42
ประกาศผู้ชนะราคาเสนอวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อซ่อมบำรุงยานพาหนะ วส.921 ฯโดยวิธีเจาะจง  
43
แบบสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง รอบเดือน มิ.ย.62  
44
แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง งป.63(เบิกผ่านคลังจังหวัด) ของ วส.921 ฯ  
45
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในราชการ วส.921 ฯ ...>>>  
46
ประกาศผู้ชนะู้เสนอราคางานบ้านงานครัว...>>>
47
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วส.921 ฯ...>>>
48
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประสานงานด้านการข่าว....>>>
49
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการ กิจการวิทยุกระจายเสียง(เจาะจง)...>>>
50
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในราชการ วส.921 ฯ...>>>
51
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมยานพาหนะ วส.921 ฯ ...>
52
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมทรัพย์สิน ...>>>>
53
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ปฏิบัติการ) วส.921
54
สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง - พ.ย.62 ...>>>>
55
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำวัสดุ ปชส.ใช้ประสานด้านการข่าวกับเครือข่ายนักพัฒรา(เจาะจง)...>>>
56
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วส.921 ฯ(เจาะจง)...>>>
57
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า สื่อสาร และอิเล็คทรอนิกส์ วส.921 ฯ(เจาะจง)...>
58
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างวัสดุ ปชส.ของ วส.921 ฯ (เจาะจง)...>>>
59
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุพัฒนาที่ตั้งหน่วย ฯ วส.921 (เจาะจง)..>>>  
60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการสัมนาเครือข่ายนักจัดรายการท้องถิ่น ฯ วส.921 ฯ(เจาะจง)...>>>
61
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือน ธ.ค.62 ....>
62
สรุปผลการดำเนินดารจัดซื้อ จัดจ้าง เดือน ม.ค.63 ....>>  
  ..... มีต่อหน้าถัดไป .. 2 .../..... 3 ...>>>>>  
   
   
หน้าถัดไป- >>>
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 16 พ.ย.62- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8