วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

. . . เมื่อ ๑๗ ก.พ.๖๑ เวลา ๑๐๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.นขต.นทพ. ร่วมกันเชื่อมสัญญาญถ่ายทอดเสียง...รายการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" ทางสถานีวิทยุ มก. AM 1,107 กิโลเฮิรตซ์ และเครือข่าย KU Radio Network ตอน " ภารกิจนักรบสีน้ำเงินเพื่อประชาชน " : โครงการประชารัฐ จังหวัดศรีสะเกษ สัมภาษณ์สด พันเอกกฤตพันธุ์ รักใคร่ ที่ปรึกษาศูนย์ "หนึ่งใจ... ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลน์ และรอง ผอ.สสน.นทพ. ทางระบบวิทยุออนไลน์ ......http://www.rbs921.com/Radio-Online.html. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบการการดำเนินนโยบายของรัฐบาล และการปฏิบัติงาน / ภาระกิจ ของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นักรบสีน้ำเงิน) กองบัญชาการกองทัพไทย.....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
..หน. วส.๙๒๑ ฯ ร่วมเวที " ไทยนิยมยั่งยืน "
. . . เมื่อ ๒๑ ก.พ.๖๑ บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพลร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ในกิจกรรม การจัดเวทีขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยมยั่งยืน" ตามนโยบายรัฐบาล การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอและทีมระดับตำบล โดยมีประชาชนเข้าร่วมประชาคม โดยมี ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธาน ณ บ.นาแซง ม.๒ ต.นาแซง ที่ศาลาวัดธาตุพลแพง ต.นาแซง และ ศาลาประชาคม ม.๘ บ้านวังเวิน ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์.....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
........ เมื่อ ๒๓ ก.พ.๖๑ บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมและถ่ายทอดเสียง โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา แปรรูปเป็นสินค้า” เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน โดยสามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ ลดงบประมาณของภาครัฐในการลอกผักตบชวาโดยมี พล.ต.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผอ.สนภ.๕ นทพ. เป็นประธานภาครัฐบาล นาย ธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัด ศรีสระเกษ เป็นประธานภาคประชาสังคมและประชาชน และ ดร.ไพจิตร แสงชัย ประธานบริษัท เฟล็กโซ่รีเสิร์ชกรุ๊ป เป็นประธานภาคเอกชน ทั้งนี้ในการกระจายเสียงได้รับเกียรติจากประธานทั้ง ๓ ภาคส่วน สัมภาษณ์ในเรื่อง การทำโครงการประชารัฐและการต่อยอดจากการกำจัดผักตบชวา อีกด้วย ณ บ.ฮ่องคำ ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสระเกษ ณ บ้านฮ่องคำ ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.บุรีรัมย์....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 23 ก.พ.2560- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8