วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
 
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..วส.๙๒๑ ฯ จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ลงพื้นที่ ของ นพค.๕๒ ฯ จ.บุรีรัมย์

. . . เมื่อ ๒๕ ธ.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. จัดชุด ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สัมภาษณ์ นาง จำปา ธรรมชาติ ประธานกลุ่มเลี้ยงไหม ตัวแทน ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จาก การสนับสนุน การสร้างอาคารเลี้ยงไหม(ขนาด ๘ × ๑๒ เมตร) , อุปกรณ์การเลี้ยงไหม(จ่อเลี้ยงไหม ๑๐๐ อัน , เครื่องสาวไหม ๑๒ เครื่อง , เครื่องฉีดล้างพื้น ๑ เครื่อง) และระบบการจ่ายน้ำรดต้นหม่อนขนาด ๔ ไร่ เพื่อใช้เลี้ยงไหม ของ นพค.๕๒ ฯ พร้อมทั้งแจกแผ่นพับ ปชส.ผลงาน ของ นทพ. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ณ บ้านสายตรี ๘ ใต้ ม.๑๒ ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

..... ติดตามรายละเอียดได้ที่ .... https://www.facebook.com/sdo921/posts/1596348013883947

   
   
   
   
   
   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 25 ธ.ค.2563- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8