หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

. . . .เมื่อ ๑๙ ก.ค.๕๔ คณะเจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ สนภ. ๕ นทพ. ร่วมกิจกรรม โครงการ อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ มีกิจกรรมดังนี้

. . . (๑) นำขนมไปแจกเด็ก (๒) แจกเอกสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ผลงาน ของ นทพ. (๓) จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณีกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๔) ให้บริการตัดผมแก่นักเรียน ณ รร.อุ่มกะทาด ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (๕) เล่นเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล เครื่องรับวิทยุ AM. - FM. จำนวน ๒ เครื่อง โดยมี นาย ชาติชาย เพชระบูรณิน นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธาน, , ,

. . .เมื่อ ๒๐ ก.ค.๕๔ คณะเจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ สนภ. ๕ นทพ. ร่วมกิจกรรม โครงการ อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ มีกิจกรรมดังนี้

. . . . (๑) แจกเอกสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ผลงาน ของ นทพ. (๒) จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ , พระราชกรณีกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ใน ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (๓) ให้บริการตัดผมแก่นักเรียน ณ รร.บ้านห้วยกอก ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (๔)เล่นเกมส์ตอบปัญหา ชิงรางวัล วิทยุ FM. - AM. จำนวน ๒ เครื่อง โดยมี นาย บัณฑิต สงวนพวก นายอำเภอหล่มสัก เป็นผู้มอบรางวัล แก่ผู้ตอบปัญหาถูกต้อง

. . . . . เมื่อ วันที่ ๑๘ ส.ค.๕๔ เวลา ๐๙๐๐ น. ร.อ.หญิง อิสรยา กรุดมินบุรี นายทหารจัดรายการ วส.๙๒๑ ฯ และ เจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ ฯ ร่วมกิจกรรมในโครงการ " อ.ยิ้ม...เคลื่อนที่ โดยจัดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ , แจกขนม , แจกเสื้อผ้า . ให้บริการตัดผมแก่นักเรียน และฉายวิดิทัศน์พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมได้รับชม ณ รร.บ้านน้ำเพียงดิน ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

   
. . . . เมื่อ ๑๘ ส.ค.๕๔ เวลา ๑๕๐๐ น. ร.อ.หญิง อิสรยา กรุดมินบุรี นายทหารจัดรายการ วส.๙๒๑ ฯ และ เจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ ฯ ร่วมกิจกรรมในโครงการ " อ.ยิ้ม...เคลื่อนที่ โดยจัดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ , แจกขนม ให้บริการตัดผมแก่นักเรียน และฉายวิดิทัศน์พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมได้รับชม ณ รร.บ้านห้วยระหงส์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
   
Updat.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 18 ส.ค.2554- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-709902-3ต่อ 204